CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MATERIAL

PXT-4

PXT-5

Constante Dieléctrica Relativa

K1

1350

1750

Factor de Disipación Dieléctrico (Pérdidas Dieléctricas %)

tan

0.35

1.41

Punto de Curie (°C)

Tc

320

360

Factor de Acoplamiento Electromecánico (%)

kp

0.61

0.63


k33

0.68

0.72


k31

0.33

0.36


k15

0.67

0.68

Constante de Carga Piezoeléctrica (10-12 C/N)

d33

300

400


d31

409

175


d15

450

590

Constante de Voltage Piezoeléctrico (10-3 Vm/N)

g33

25.51

26.01


g31

10.51

12.39


g15

351

36

Módulo de Young (1010 N/m2)

YE11

7.6

6.3


YE33

6.3

5.4

Constante de Frecuencia (m/s)

NL (longitudinal)

1700

1500


NT (espesor)

2005

1980


NP (planar)

2055

1980

Densidad (g/cm3)

7.6

7.7

Factor de Calidad Mecánica

Qm

1400

80